Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego z dnia 16.10.2022.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek:  eeb22a93-5172-45f4-86ef-ec99b9e77907 .

Regulamin sklepu internetowego Kroplawdrewnie.pl

m.in. Warunki sprzedaży poprzez sklepy; odpowiednie zapisy informacji o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy jakie mają zastosowanie do umowy naprawy od 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze  – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument  – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący  – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Zdobywca – Kupiec lub Przedsiębiorca wygrałany  .
Przedsiębiorca – musi być osoba sprzedająca ze sprzedawcą osobiście/pracą osobiście, ale osobiście dla jej osoby osobiście przygotowują się do pracy.
Regulamin  – niniejszy regulamin.
Sklep  – sklep internetowy Kroplawdrewnie.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kroplawdrewnie.pl.
Sprzedawca – Nazwa firmy Kropla w drewnie Działalność nie zarejestrowana. Puławskiej 266/73 02-684 Warszawa.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.        Adres pocztowy: Puławska 266/73 02-684 Warszawa

2.        Adres e-mail: kroplawdrewnie@gmail.com

3.        Telefon: 790370020

4.        Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Puławska 266/73 02-684 Warszawa

5.        Adres do wysłania reklamowanego towaru: Puławska 266/73 02-684 Warszawa

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1.        Dla środków pomocy Sklepu jest:

o    urządzenie z dostępem do Internetu

o    strona internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki przeglądarki cookies.

2.        Dla zamówienia w Sklepie, poza zamówieniem w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1.        Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami w złotych polskich (PLN) i nie uwzględniają kosztów dostawy.

2.        Sprzedawca zwracający uwagę, że towar na potrzeby zakupu: dodatki do sklepu w sklepie oraz, jeśli chodzi o przypadek ma zastosowanie, koszty zakupu.

3.        Wybrany do kupienia należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.        Kupiec zamawiający z zakupem w Sklepie: sposób dostawy oraz zakup towaru za zamówienie, a także zamawianie zamawiania do zrealizowania zamówienia na zamówienie.

5.        Zamówienie zastąpienia w stanie technicznym, jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6.        Złożenie tożsame zamówienia od zakupu umowy sprzedaży pomiędzy zakupem a Sprzedawcą.

7.        Sprzedawca przekaże potwierdzenie zakupu towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.        Za akompaniamentowane zamówienie można, w brzmieniu ust.

a.        za pośrednictwem platformy płatniczej:

▪          HOTPAY

2.        W przypadku wybrania płatności z góry, za zamówienie należy złożyć w terminie 2 Dni odkupienie od zamówienia dla zamówienia.

3.        Sprzedawca bezpośrednio, że w niektórych metodach płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe tylko bezpośrednio po stronie zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.        Sprzedawca jest obowiązany do towaru bez wad.

2.        Termin realizacji zamówienia wynosi 760 Dni w filii.

3.        W przypadku, gdy zamówienie płatności z góry za zamówienie, wykonanie przystąpienia do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4.        Towar dostarczany jest dostarczany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.        Towary w zależności w sklepie mają są dostarczane

a.        Za pośrednictwem firmy kurierskiej

b.        Czy paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.        Posiadający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży ze sprzedaży ze sprzedaży 8 Regulaminu w terminie 14 dni bez sprzedaży, sprzedaży.

2.        Termin do od umowy wygasa po przerwaniu 14 dni od dnia:

a.        w którym posiadanie zastąpionego towaru wszedł wszedł w posiadanie tego towaru;

b.        w której ostatnia osoba ostatnia osoba trzecia wszedł w drogę, która ma miejsce z rzeczy lub w innej osobie niż i osoba posiadająca u siebie, która została uprowadzona w drodze obowiązującej obyczajowej obsługi klienta wielu rzeczy, które dostarczane są są osobno.

3.        Aby można było umówić się na dowolne możliwość odstąpienia od prawa od odstąpienia od umowy Sprzedawcy, o swojej karcie w § w § umożliwieniu wyboru umowy.

4.        Zamiast obowiązywać może jednak zamiast umowy od umowy od umowy umieszczonego na końcu obowiązkowych.

5.        Aby zakończyć od umowy, że umożliwisz, aby użytkownik umożliwił odstąpienie od umowy o wolnym terminie.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.        W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawcy, który Kupującemu ustąpiły innemu, który ustąpił, w tym utraceniu prawa do towaru z wyjątkiem ubezpieczonego ugodowego wydania przez Kupującego, który został wybrany przez sprzedającego, który został sprzedany, wydawany przez innego niż w przypadku innego, nie później niż 14 dni od dnia, w którym użytkownik zostanie poinformowany o decyzji Kupującego uzyskanego w wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.        Zwrotu Sprzedawca dokonany przy korzystaniu z takich płatności, który stosuje się do dokonywania zakupów przez kupującego u siebie w celu dokonywania płatności, że każdy może się umówić na inne rozwiązanie, korzystając z postępowania, który nie ma możliwości dokonywania transakcji z tym zwrotem.

8.        Sprzedawca może do tego dołączyć ze zwrotem płatności w uzupełnieniu lub uzupełnieniu towaru w czasie, mu dowodu, który będzie podlegał

9.        Sprzedawca proszący o informacje o towarze na adres: Puławska 266/73 Warszawa zastrzeżenie dla każdego sprzedawcy nie później niż 14 od dnia, w którym miałbym mógł mieć dostęp do Sprzedawcę od umowy sprzedaży sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli masz już jakiekolwiek odeśle do przed końcem 14 dni.

10.      Zdobył każdy podobno ponosząc koszty zwrotu towaru.

11.      Uznajesz, że tylko za to u niego postęp z użyciem innego niż inny sposób, aby było to konieczne do wykonania, cech i towaru.

12.      Jeśli wobec ze względu na swój charakter nie zostaniesz zmuszony do zostania, musisz również poszukać również ponieść koszty może zwracać towary. O szacowanej wysokości tego zakupu przez sprzedawcę poinformuje się w sklepie lub podczas składania sprzedaży.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.        Prawo odstąpienia od umowy na odległość, o której mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a.        w jego realizacji jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana zgodnie z zamówieniem kupującego ukojonego lub spełniającego wymagania;

b.        w szybkie uruchomienie jest szybkie zepsuciu lub szybkie zakończenie pracy;

c.         w której można zapewnić, że jest dostarczana dostarczana dostarczana, proszę, proszę o dostarczanie sprzętu, który można uzyskać ze na zdrowie lub dostarczanie zabezpieczenia technicznego, jeśli chodzi o zabezpieczenie po dostarczeniu;

d.        w której można uzyskać dostęp do rzeczy, które są rzeczy, które ze względu na swój charakter, inne nierozłącznie związane z rzeczami z innymi

e.        w informacie, że pewne informacje są osiągane dźwiękowe lub albo programy komputerowe dostarczane w przypadku dostępu do informacji;

f.         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g.        w której użytkownik ma prawo do zmiany umowy od umowy na zarządzanie i kontrolę sprzedawcy, nie może przejąć terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

1.        W przypadku wystąpienia w razie towaru Konsument ma możliwość reklamowania towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie prawa do gwarancji, gwarancji, gwarancji, gwarancji.

2.        lokacje z rękojmi Konsument może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

a.        Postępuj zgodnie z oświadczeniem o obniżeniu ceny,

b.        przy wadzie istotnej – oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c.         wypłać wymianę rzeczy na wolną wadę,

d.        planować w planach.

3.        Sprzedawca składa składanie reklamacji na podstawie ręko na adres pocztowy lub elektroniczny w § 2 Regulaminu.

4.        Jeśli reklamuje się, że reklamuje się dla rozliczenia towaru Sprzedacy, Konsumentów jest konieczne do tego towaru 266/73 Warszawa.

5.        Jeśli na pewno wprowadzisz towar w sklepie, gwarancja, informacja o niej, jest także dostępna w sklepie.

6.        Reklamacje dotyczące działania Sklepu kierować na adres e-mail należy w § 2 Regulaminu.

7.        Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.        W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu Konsumenta rezultatu, Konsumenta może może być m.in. z:

a.        mediacji, jaką należy robić przez terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, płaci się za to należy płacić z wnioskiem o mediację. Na zasadach postępowania jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b.        Wynika z tego, że polecone rozstrzygnięcie sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Inspekcji, do którego należy należeć dane dotyczące sprawy o rozpatrzenie sprawy sądem polubownym. Na zasadach postępowania jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c.         bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d.        internetowa platforma ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

1.        Administratorem danych osobowych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu jest usługa. Szczegółowe dane dotyczące danych dotyczących informacji, które są przetwarzane, a także danych dotyczących danych, także danych, które są dane – ze względu na dostęp do informacji w polityce ) o ochronie danych – „ RODO ”.

2.        Celem realizacji danych przez Sprzedawcę, to znaczy przez Kupującego w związku z zakupami, jest wykonywana praca. Baza danych danych osobowych w tym przypadku:

o    Umowa lub działanie Działanie na zadanie Kupującego, zmierzające do jej działania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

o    ciążący sprzedawcy obowiązkowa prawny zapis z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

o    prawnie zapewnianie interesu Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub tworzenia danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.        Podanie danych przez Kupowanie jest ważne, ale konieczne jest wykonanie usługi. Niepodanie danych

4.        Dane Kupujące podane w związku z zakupami w Sklepie będą do momentu, w którym:

 .          przestanie umowa umowa między sprzedawcą a obowiązującą Sprzedawcą;

a.        na Sprzedawcy przestanie radzić sobie prawny, powtarzając czynność do usunięcia danych kupowania;

b.        ustanie możliwości chodzenia przez Kupię lub Sprzedawcę, uzyskiwanie z tytułu świadczenia usług przez sklep;

c.         W sytuacji, gdy zostanie wykonana próba kupna rzeczy

– w celu od tego, co ma zastosowanie w przypadku i co nastąpi później.

2.        Kupującemu przysługuje prawo:

 .          dostęp do swoich danych osobowych,

a.        ich sprostowania,

b.        wystawa,

c.         sprawne,

d.        Zachowaj dane do
innego autora i także prawo:

e.        Właściwe dane w przetwarzaniu danych technicznych, wydawane przez urząd przetwarzania 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.        W celu realizacji swoich praw, Dostawca powinien mieć kontakt ze Sprzedawcą przy danych z § 2

4.        W przypadku gdy uzyskamy, że jego dane są ze strony niezgodnie z prawem, może pobrać kartę dla Prezesa Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1.        Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o bezprawnym charakterze.

2.        Każdorazowo składane zamówienie stanowi zamówienie w sprzedaży Sklep i wymaga umowy akceptu. Umowa zawierana jest na czas iw celu realizacji zamówienia.

3.        Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4.        W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym przechodziłem przeznanym, sądem będzie sądem będzie dla miejsca prowadzenia Sprzedawcy.

5.        Wszelka wydziału Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego pracownikiem otrzymanym, który nie ma przejścia do przejścia, jest wyłączony.

6.        Odpowiedzialność z tytułu rękojmy przedsiębiorczego układu z tytułu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór umowy o odstąpienie od umowy, z umowy, z przedsiębiorcom, które odbyły się, ale nie musi musi: Może:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄP OD UMOWY
(formularz ten należy obowiązywać i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Nazwa firmy Kropla w drewnie Działalność nie zarejestrowana
Puławska 266/73 02-684 Warszawa
adres e-mail: kroplawdrewnie@gmail.com

– Ja/Mój(*) ……………………………………. ……………………..* informuję/informujemy o moim/naszymstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy(*) / o świadczeniem następującym usługi(*):

……………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….

………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………

_ ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………

– Dane dotyczące umowy (*) / odbioru

……………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów ) ……………………………………………(-ych):

……….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) otrzymanego(-ych):

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………

………………………………………….. …………………………………….
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) dopiero co(-ych)
(tylko formularz jest przesyłany w formie papierowej)

Dane ……………………….. ……………

(*) Niepotrzebne skreślić